Tips för bra samarbete med flyttfirma 

Att anlita ett företag är alltid pirrigt och bör göras med försiktighet och eftertänksamhet. Om man väljer att anlita en flyttfirma som erixonflytt.se/ är det troligtvis på grund av önskan att få avlastning under flytten. Då är det viktigt att samarbetet flyter på smidigt och att konflikter mellan kund och flyttfirma undviks i så stor mån som möjligt. Det är lätt att vara godtrogen och lita blint på vad flyttfirman säger men för att inte riskera att råka illa ut är det vissa saker som är smarta att göra. 

Skriftligt avtal och fast pris 

Ett fast pris är att föredra när du anlitar en flyttfirma. Det är ett tecken på att flyttfirman är seriös och levererar vad de lovar. Det ska framgå att priset är fast på offerten. Det ska även framgå på offerten att slutsumman aldrig får bli mer än 15 % högre än priset på offerten. Det innebär att oavsett hur lång tid flytten tar att utföra eller eventuella oväntade kostnader som tillkommer kan kostnaden inte springa iväg allt för högt. När du valt ut en flyttfirma du vill anlita och fått en offert du är nöjd med ska du be om ett avtal. Avtalet ska vara skriftligt och tydligt sammanfatta arbetets omfattning och alla detaljer kring era bestämmelser. Kräv att få en kopia att avtalet efter du skrivit under det så du är helt med på noterna och kan gå tillbaka och läsa i avtalet om du behöver. Genom att skriva ett skriftligt avtal minimeras riskerna för missförstånd mellan dig och din flyttfirma. Det är ett enkelt sätt att säkerställa ett välfungerande samarbete där båda parter blir nöjda. 

Var tydlig med din flyttfirma 

Precis som att du säkerligen vill att din flyttfirma är ärlig och öppen med dig angående arbetssätt, pris med mera, är det lika viktigt att du som kund är tydlig och transparent gentemot din flyttfirma. Du ansvarar för att vara tydlig med dina förväntningar på flyttfirman samt att berätta all nödvändig information angående din flytt. Vissa försöker dölja vissa detaljer kring flytten i ett försök att komma undan billigare. Det är ingen taktik som kommer hålla i längden då det garanterat blir extra kostnader som läggs till på fakturan om det försvårar arbetet för flyttfirman och dess flyttofferter i mölndal. 

Avboka flyttfirma 

Kom ihåg att du har rätt att avboka din flyttfirma om det är 15 dagar eller mer kvar till flyttdagen. Om du vill avboka närmare inpå flytten kan du bli skyldig att betala delar av kostnaden till flyttfirman beroende på vilka regler firman har för avbokningskostnader. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *