Så här går en bodelning till 

Med bodelning menas att två parter gör en fördelning av den gemensamma egendomen. Det kan göras om du levt tillsammans med någon och den gemensamma egendomen ska delats. Reglerna för en bodelning är inte alltid desamma och det kan bero på vilken slags egendom det handlar om och varför den ska delas upp. Är du och din partner överens om det praktiska går det bra att sköta det själva, om inte kan ett avtal skrivas, något som är vanligt om det är en fastighet som ska delas. Det går alltid bra att anlita en advokat eller en bodelningsförrättare. Om bodelningsförrättaren inte kan få dig och din partner att komma överens kan han/hon göra en tvångsdelning, det kan t ex gälla vinster från casino utan licens. 

 

Dessa uppgifter ska uppges 

Det ska göras en utredning av alla tillgångar och skulder som du och din partner hade när ansökan om skilsmässan, samboskapet eller dödsfallet skedde. Alla dessa uppgifter ska skrivas upp i bouppteckningen: 

 

  • De tillgångar du och din parter har och dess värde

 

  • Det ska tydligt framgå om någon av tillgångarna är personlig egendom (enskild egendom)

 

  • Båda parters skulder

 

  • Huruvida den personliga egendomen har koppling till de eventuella skulder